Programy eksperckie

Sztuczna Inteligencja w diagnostyce

Moleanalyzer pro

Sztuczna inteligencja w diagnostyce znamion

Program ekspercki służący do wspomagania wczesnej diagnostyki nowotworów skóry. Pozwala na szczegółową analizę oraz ocenę znamion melanocytowych i niemelanocytowych. Działa w oparciu o zaawansowany algorytm głębokiego uczenia, którego skuteczność została potwierdzona publikacją „Człowiek kontra maszyna”1. Zarówno wysoka czułość (95%), jak i specyficzność (82,5%) wskazują na wiarygodność i duże możliwości algorytmu.

1„Man against machine”, H. A. Haenssle et al. Annals of Oncology. DOI: 10.1093/annonc/mdy166; ROC krzywa zawierająca średni wynik dla lekarza – czułość na poziomie 86,6%. Wynik AI Score bazuje na statystyce – ostateczna decyzja o diagnozie oraz leczeniu należy do lekarza.

Automatyczna segmentacja
i analiza struktur

Obejmująca: średnicę, obwód, pole powierzchni, asymetrię, ilość kolorów, kolor dominujący, brzegi, nieregularności, struktury, obecność biało-niebieskiego „welonu”, kropek, globul itd.

Ocena znamion według
3 i 7-punktowej skali
oraz reguły ABCD

Biblioteka zdjęć stworzona na podstawie odpowiedzi wybranych przez operatora – mini atlas przypadków

Funkcja AI Score
(ang. AI – Artificial Intelligence)

Klinicznie udowodniona, wiarygodna wstępna ocena złośliwości zmian za pomocą sztucznej inteligencji. Automatyczna klasyfikacja znamion jako łagodne, podejrzane lub do usunięcia. Automatycznie obliczany wynik AI Score w przedziale od 0 do 1 (opcjonalne)

Usługa drugiej opinii

Świadczona przez uznanych ekspertów dermoskopowych (opcjonalne)

Trichoscale AI

Sztuczna inteligencja
w diagnostyce włosów in vivo

Program ekspercki wspomagający lekarzy w diagnostyce chorób skóry głowy oraz włosów.

Oprogramowanie zapewnia szeroką gamę narzędzi – od automatycznej analizy w czasie rzeczywistym po usługę zdalnej konsultacji przypadku przez spacjalistów laboratorium trichoskopowego TrichoLAB.

Trichoscale AI automatycznie określa parametry diagnostyczne, takie jak: ilość, gęstość i grubość włosów, ich wzrost, współczynnik anagen/telogen, wskaźnik ilości włosów typu velus/terminalnych, gęstość jednostek folikularnych (graftów), procentową ilość pojedynczych, podwójnych, potrójnych oraz bardziej licznych jednostek folikularnych, a także skumulowaną grubość włosów.

FotoWizzard

Pomaga wykonać precyzyjne zdjęcie o wysokiej wartości diagnostycznej

Automatyczna analiza

Krótko i długoterminowa analiza włosów bez konieczności golenia

Moduł trichogram

Przydatny w analizie współczynnika anagen/telogen

Virtual Tattoo®

Pozwala na znalezienie tego samego miejsca na skórze głowy w oparciu o układ jednostek folikularnych (do zdjęć porównawczych)

Raport trichoskopowy

Zestawia parametry włosowe z wierzchołka głowy, okolicy czołowej, skroniowej i potylicznej tworząc kompletą analizę statystyczną w formie raportu

Laboratorium

Po wykonaniu zdjęć, zamiast analizy programem i sztuczną inteligencją jest możliwość przesłania zdjęć do zdalnego laboratorium włosowego FotoFinderTrichoLAB. Specjaliści oceniają zdjęcia, obliczają parametry statystyczne i do 7 dni odsyłają raport z sugerowaną diagnozą. Usługa jest płatna na zasadzie kredytów – jeden przebadany pacjent = jeden kredyt.

Media

Kontakt dla Lekarza

Consultronix SP Z O.O.
Przemysłowa 17, 32-083 Balice

Social Media

Copyright © Consultronix SP Z O.O.

Kontakt dla Lekarza

Consultronix SP Z O.O.
Przemysłowa 17, 32-083 Balice

Copyright © Consultronix SP Z O.O.

Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.